Extra Uppgifter

Nedan finns en lista med uppgifter som du borde klara på egen hand (kanske med syntaxhjälpen för ett visst slutbetyg.

Variabler

Betygsnivå E

Betygsnivå C

Grafik

Nivå E

Selektion (if-satser)

Betygsnivå E

Betygsnivå C

Interaktion

Betygsnivå E

Betygsnivå C

Iteration

Betygsnivå E

Du kan skriva

Betygsnivå C

Slump

Betygsnivå E

Betygsnivå C

Fält - Array

... kommer snart

Tecken och Strängar

... kommer snart