Tips och Trixs

instruktion Kommentar
if(halt) return; Hoppa ur en metod, tex draw. Om halt är 'true' så avslutas draw() på en gång och nästa omgång börja.
((java.awt.Canvas) surface.getNative()).requestFocus(); Ibland får fönstret inte fokus dvs reagera inte på tangentslag. Läg denna instruktion i setup() blocket. då får fönstret fokus.
noLoop(); draw()-blocket körs inte längre. Väldigt användbar för Game Over
fördefinierade variabler

I processing finn en hel del variabler som är redan deklarerade vid programstarten. Det används av programmet för olika syften. Men vi kan läsa och använda värden i programmet.
Om du vill rita något i mitten av fönstret kan du ta helt enkelt width/2.

variabelnamn Värde
width Fönstrets bredd. Får ett nytt värde om instruktion size(a,b) används. Då får width värdet a.
height Fönstrets höjd. Får ett nytt värde om instruktion size(a,b) används. Då får height värdet b.
key Innhåller senaste tecken från tangentbordet.
keyCode Innehåller vilken specialknapp användes sist. Möjliga värdet: LEFT, RIGHT, UP, DOWN, ENTER, RETURN, DELETE, BACKSPACE, SHIFT, ALT, CONTROL.
mouseX Musen aktuella distans från fönstrets innre vänsterkant (muspekarens spets)
mouseY Musen aktuella distans från fönstrets innre överkant (muspekarens spets)

typkonvertering

Det fins oftast behovs att typkonvertera. En sammanfattning