Del 9 Redovisningshandledning

 • Visa strukturen genom att visa alla delar på webbplatsen

 • Visa vad man kan göra (funktionaliteten) på sidan

 • Presentera tankar kring

  • Målgrupp och design

  • Funktionalitet

  • Databasens innehåll

 • Berätta om det som du är mest nöjd med vad gäller design, funktion eller teknisk lösning på din sida.

 • Berätta om något som orsakat problem för dig och hur du hanterade det. Fråga åhörarna om de har förslag på lösningar.