Del 1 Om webbprojektet

Webbutveckling eller mjukvaruutveckling i stort är ett arbete som ofta bedrivs i projektform. För att få chans att testa på detta i lite större utsträckning så skall du tillämpa innehållet i kurserna Gränssnittsdesign, och Webbutveckling 1 samt 2.

Skolverket skriver om ämnet Webbteknik att “vid utveckling av webbtekniska applikationer arbetar man oftast i projektform, varför undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om projektarbetets olika faser samt tillfälle att arbeta i projekt”.

Vidare skriver Skolverket att du skall få möjlighet att utveckla din “förmåga att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera utvecklingsprojekt för webbplatser och webbapplikationer eller andra slags applikationer som bygger på webbtekniker”.

Därför skall du tillämpa innehållet i kurserna Webbutveckling 1 och 2, Webbserverprogrammering 1 och Gränssnittsdesign i ditt webbprojekt

Du kommer själv ansvara för att utveckla en webbplats från start till slut. Det är fritt fram att välja vad webbplatsens skall handla om och ha för funktioner men målgrupp och syfte skall vara tydligt definierat. Webbprojektet kommer kräva att du arbetar med flera olika moment.

1.1 Arbetsgång

Förslagsvis bör du följa nedanstående arbetsgång.

 1. Planera

 2. Undersöka och analysera

 3. Designa

 4. Utveckla

 5. Dokumentera

 6. Leverera och redovisa

 7. Rapportera

Det är dock inte ovanligt att man jobbar iterativt inom mjukvaruprojekt och det är av den anledningen ok att låta design-och utvecklingsfasen vara något mer flytande. Det kan också vara en god idé att inte lämna all dokumentation till sist.

1.2 Krav

Följande generella krav ställs på dig och ditt projektgenomförande.

 • Eleven behöver regelbundet visa läraren framsteg i projektarbetet under varje lektion.

 • Projektet planeras med en projektplan enligt den mall du hittar i teamet.

 • Webbplatsen använder teknikerna HTML, CSS och JavaScript.

 • Webbplatsen presenteras för lärare och elevgruppen.

 • Webbplatsens källkod tillgängliggörs för lärare.

 • En teknisk dokumentation över webbplatsens olika delar lämnas in.

 • En avslutande reflektionsrapport lämnas in.

Vissa av krav är beroende av vilka kurser du läser.

Gränsnitt

 • En undersökning för gränssnittet genomförs innehållandes målgruppsanalys, skisser, interaktiva prototyper, användningsscenario och färganalys och skapa ett logotyp med illustrator.