Del 6 Dokumentation

Här följer en översiktligt beskrivning av dokumentationens olika delar. För en mer detaljerad beskrivning, se rubriken "dokumentation" under #Bedömningsmatriser för respektive kurs.

Använd loggböckerna som grund för att skriva en arbetsrapport för projektet, där det framgår vilka hjälpmedel som använts, samt vilka problem som du stött på och hur du hanterat dem. Om delar av webbsidan innehåller material som kopierats (bilder, skript, etc.) är det viktigt att ni skriver källhänvisningar och även hur ni hanterat de upphovsrättsliga reglerna. Följande rubriker är lämpliga att ha i sin rapport:

  • Bakgrund, syfte - Här skriver du om dina tankar med webbsidan: Vad är syftet? Vilka är målgruppen? Är det någon särskild teknik du vill pröva/testa/utveckla i projektet? Bygger ni en helt ny webbsida eller fokusera på vissa funktioner och/eller tekniker?

  • Gränssnitt - Design i detta sammanhang kan delas in i tre delar, informationsdesign, interaktionsdesign och grafisk design. Beskriv hur ni arbetat för att säkerställa god design i alla dessa tre delområden. Bra design avgörs av kopplingen till innehåll och målgrupp. Hur genomfördes målgruppsanalysen? Vilka metoder användes? Vilka frågor var viktiga att ställa till din tänkta målgrupp? Vad fick du reda på när målgruppsanalysen var klar som du inte visste innan? Skriv något om tanken kring den grafiska designen och vilka kopplingar som finns till applikationens innehåll och målgrupp. Skriv om metoderna för att ta fram den bästa informations- och interaktionsdesignen.

  • Klientbaserad teknik - Vilka tekniker och standarder har du utnyttjat i ditt webbprojekt? (HTML + CSS, versioner av språken, skriptspråk, vilka slags bilder; Jpeg, gif, png, svg, etc) Varför valde du dessa? Vilka tester har du gjort för att säkerställa god kvalitet på koden?

  • Serverbaserad teknik - Vilka tekniker och standarder har du utnyttjat i ditt webbprojekt? Hur har du strukturerat din kod? Hur har du strukturerat lagringen av information?

  • Problem - Här beskriver du några av de problem du arbetat med. Vilka har du löst? Vilka har du inte löst? Även problem som du inte löst har ju varit en del av din läroprocess!

  • Källor - Skall vara så specifika som möjligt, t.ex. om du använt Webbdesignskolan bör du skriva rubriken på guiden och webbadress till guiden, inte bara till www.webbdesignskolan.com. Har du kopierat skriptkod skall du tydligt redovisa detta och eventuellt hur du modifierat koden. Är det någon särskild sida som du inspirerats av bör denna också finnas med.