Del 3 Projektplan

En projektplan är ett dokument som skrivs i syfte att beskriva vad man gör och när man utför de olika aktiviteterna i projektet. Genom att planera sitt projekt får man ett överskådligare resultat som är lättare att ta till sig. Projektplanen är ett objektivt och öppet dokument som kan revideras och kompletteras under projektet. Här nedan förklaras de olika rubriker som ska finnas med i en projektplan samt vad som ska stå under rubrikerna:

Gruppmedlemmar

Namn och klass på gruppmedlemmarna

Inledning/Bakgrund

Under en inledningsrubrik ska problemen som ska behandlas presenteras. I ett webbutvecklingsprojekt kan det handla om att skapa en helt ny webbsida eller en bearbetning av en redan existerande hemsida hos ett företag eller organisation. Inledningen ska även motivera varför detta projekt behövs och varför man valt ett visst område. Sätt fokus på problemet, utan problem har projektet inget berättigande. Sätt in problemet i ett sammanhang. Varför är det viktigt att göra något åt problemet? Vilka tänkbara vinster finns med att kunna göra något åt problemet?

Syfte

I en projektplan och i många skriftliga projektredovisningar är det vanligt att syftet har en egen rubrik. Syftet beskriver kortfattat vad du vill göra och få ut av ditt projekt. Exempel på hur ett syfte kan formuleras är: “Syftet med detta projekt är att förbättra hemsidan.se vad gäller navigeringen och strukturen.” Ett annat exempel kan vara “Syftet med detta projekt är att jämföra olika designalternativ för restaurangen Dal Baffos nya hemsida.” Tänk på att hålla syftet konkret och så detaljerat som möjligt.

Metod

Beskriv så detaljerat som möjligt vad du planerar att göra och hur du tänker gå tillväga.

  • Vilka hjälpmedel och tekniker tänker du använda?

  • Beskriv hur och var du tänker hitta din information.

Beskriv detaljerat vad du tänker göra. Andra skall av din beskrivning förstå precis vad du tänker göra. Var konkret, inte generell eller svävande. Detta avsnitt är viktigare än man tror! Man kan också under metodrubriken passa på att kritisera och värdera källorna som man tänker använda sig av och motivera varför.

Tidsplan

Tidsplanen är oftast till för din egen skull. Schemalägg din tid och vad som ska göras under projekttiden. Detta hjälper dig att vara i fas och hålla projektet realistiskt i förhållande med tiden som har blivit avsedd.