Del 2 Leverabler

Utöver utvecklandet av den faktiska webbplatsen och det som hör därtill skall följande delar levereras.

Vecka Datum Moment
12 22/3 Projekt börjas
13 3/4 Inlämning projektplan
14
15
16 24/4 Inlämning grafisk manual
17
18
19 15/5 Inlämning projekt
20 17+19/5 Redovisning
21 25/5 Inlämning reflektionsrapport

2.1 Loggbok(kontinuerlig redovisning)

Vid varje arbetstillfälle skriver du korta inlägg i din loggbok på Teams. Till inläggen bifogar du filer som visar det du arbetat med, t.ex. bilder på skisser, skärmbilder över prototyper, utdrag ur källkod eller sökträffar som hjälpte dig när något gick fel eller du fastnade på en bugg etc. Loggboken är dels till för dig själv för att underlätta rapportskrivning mot slutet av projektet och dels till för läraren för att kontinuerligt kunna följa din arbetsgång.

2.2 Projektplan(deadline: 3/4)

Du planerar ditt projekt enligt den mall du finner på lärplattformen. Huvudrubrikerna är inledning med beskrivning och syfte, metoder och verktyg med avgränsningar och potentiella problem samt slutligen tidsplan.

2.3 (Grafisk manual (deadline: 24/4))

Elever som har gränssnitt lämnar in en grafisk manual vad gäller målgrupp, färgschema m.m.

2.4 Projektinlämning(deadline 15/5)

Du lämnar in ditt genomförda webbprojekt som en zip-fil på lärplatformen före din presentation. Du lämnar även in s.k. teknisk dokumentation. En teknisk dokumentation är en detaljrik beskrivning av de ingående delarna i projektet. Här är det ointressant hur det har gått, vilka problem som uppstått och om tidsplanen höll osv. Denna dokumentation skall istället göra det möjligt för en annan utvecklare att enkelt sätta sig in i projektet och vidareutveckla det. Det kan röra sig om t.ex. färgschema, typsnittsuppsättning, brytpunkter för mobilläge, inlänkade bibliotek, databasstruktur, testresultat mm – alla tekniska detaljer helt enkelt. En mall för hur detta dokument skall skrivas finns tillgängligt på lärplattformen.

2.5 Presentation(genomförs v.20 under webbutveckling 2 lektioner)

Webbsidan skall kort presenteras/demonstreras för lärare och elevgruppen så att alla har möjlighet att se vad som har åstadkommits.

2.6 Reflektionrapport(deadline: 25/5)

Samtliga inlämningar sker på Teams där det finns en uppgift till varje inlämning.