Del 4 Målgruppsanalys och prototyper

En webbsida eller webbapplikation tjänar ett särskilt syfte. Många gånger handlar det om att kunna sälja mer av någon produkt eller tjänst, men det är viktigt att konkretisera vad som är syftet med webbsidan. Innan du börjar med skapandet av webbsidan måste du analysera vilken målgrupp webbapplikationen skall ha och skapa skisser, prototyper, statiska och interaktiva, utifrån denna analys. Denna analys förändras allteftersom du samlar mer information om hur webbsidan skall se ut, vilket gör att dina skisser och prototyper går från enkla skisser med låg detaljnivå (lo-fi) till att innehålla mer och mer information och hög detaljnivå (hi-fi). Detta arbete behöver dokumenteras under tiden som du arbetar med det.