2 Om programmering

Det finns massor av olika språk att programmera med. I Wikiepdia-artikeln Comparison of programming languages (en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_programming_languages) finns över 100 st. och då är det ändå bara ett urval av språk. Det finns två huvudsakliga kategorier: kompilerande språk och interpreterande språk (eller skriptspråk).

2.1 Kompilerande språk

Kompilerande språk körs genom en kompilator för att skapa exekverbara (körbara) program. Kompilatorn är en “byggmodul” som översätter programkod till maskinkod, en datoranpassad kod som är mer eller mindre oläslig för människor. Exempel på kompilerande språk är C, C++, C#, Java, Fortran och Pascal. Java och C# är egentligen lite av ett specialfall då dessa kompileras till något som kallas bytekod istället för maskinkod men vi går inte djupare in på det i den här kursen.

2.2 Skriptspråk

De språk som inte är kompilerande måste ha någon form av tolkningsprogramvara installerad på datorn för att kunna köras. Det skapas ingen exekverbar fil utan istället körs källkoden in i tolken som sedan genererar resultat. Några exempel på skriptspråk är JavaScript, Perl, PHP och Python.