1 Introduktion

Detta är ett introduktionsmaterial i programmering. Det är utformat för att användas i kursen Programmering 1 på gymnasiet och de programkodexempel som finns med är skrivna i C#. Dokumentet innehåller information, genomgångar, exempel, övningar och länkar till ytterligare/fördjupande material.

Sammanställningen har gjorts av Andreas Larsson och Martin Larsson, båda lärare på Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping.

Lycka till med dina studier!