Del 5 Databasdesign

Innan ni skapar ett backend måste du fundera på hur backend ska se ut. Därefter följer det i regel naturligt att man vill använda sig av någon form av databasdriven webbapplikation. Databasen ska designas för att undvika dubbletter av data och för att riskera att anomalier uppstår.

Läs in dig på

Fundera på

  • Vilka tabeller behövs och hur ska relationerna mellan dem vara?

  • Vilka nycklar behövs?

  • Vilka restriktioner kan vara bra att införa?

Genomförande

Back-end I backend-systemet ska man kunna administrera webbsidan. Det kan handla om att skapa användare som ska få vissa roller, det kan handla om att lägga upp kunder, mata in kategorier eller artiklar i olika former av webbshoppar eller rätter till menyn för en restaurang. Det man matar in ska sedan tas fram i front-end.

Model-View-Controller

Du ska så långt som möjligt separera kod som hanterar model (databas), view (utseendet) och controllern (samordnaren mellan model och view).

Säkerhet

Det är viktigt exempelvis att all inmatning kontrolleras för att förhindra SQL-injections och för att förhindra hackning av webbservern.