[email protected]:~$ _

Kurslista

Följande datorrelaterade kurs finns tillgängliga på Erik Dahlbergsgymnasiet.

Dator- och nätverksteknik, 100p

inriktning informations- och medieteknik

Kurs behandlar (till skillnad från resten i listan) till stor del datorns hårdvara och består huvudsakligen av tre moment: hårdvara, operativsystem och nätverk.

Gränssnittsdesign, 100p

fördjupningskurs

Kursen behandlar färg, form och typografi. Du får lära dig att skapa prototyper med olika verktyg och ha användarupplevelsen i åtanke. Designprinciper, estetik och webbtekniskt kunnande är centrala delar.

Förutsätter att du har minst betyget E i Webbutveckling 1.

Programmering 1, 100p

inriktning informations- och medieteknik individuellt val

Grundläggande kurs i programmering med C# och Visual Studio. Vi behandlar sekvens, iteration, selektion, fält, metoder, samlingar, sortering och sökning. I huvudsak skapas konsollprogram men mot slutet av kursen finns möjlighet att jobba i grafiska miljöer.

Programmering 2, 100p

individuellt val

Fortsättningskurs i C#-programmering. Mycket fokus på objektorienterad programmering men områden som läsa/skriva till fil, nätverksanslutna program och databaskopplingar hanteras också.

Förutsätter att du har minst betyget E i Programmering 1.

Webbserverprogrammering 1, 100p

fördjupningskurs

I kursen bygger vi dynamiska webbplatser med hjälp av Visual Studio, ASP.NET, C#, SQL Server, HTML, CSS och JavaScript. Du får lära dig hantera databaskopplingar, filuppladdning, validera data, skapa inloggning och säkerhet.

Förutsätter att du har minst betyget E i Programmering 1 och Webbutveckling 1.

Webbutveckling 1, 100p

inriktning informations- och medieteknik individuellt val

Nybörjarkurs i webbutveckling. Du får lära dig skriva egen HTML (innehåll), CSS (utseende) och använda några färdiga JavaScript (beteende). Grundläggande kunskaper om bilder och bildformat, webbpubliceringssystem samt lagar och regler på Internet tas också upp.

Webbutveckling 2, 100p

fördjupningskurs

Fortsättningskurs i webbutveckling. Du lär dig mer om HTML och CSS men stort fokus läggs på att skapa egna JavaScript. Utöver detta hanterar kursen även SVG/Canvas/WebGL och ramverk/bibliotek som Bootstrap och jQuery.

Förutsätter att du har minst betyget E i Programmering 1 och Webbutveckling 1.