[email protected]:~$ _

Gymnasiearbete

Kursen gymnasiearbete är 100 poäng och löper under hela årskurs 3, med fördjupat och aktivt arbete mellan vecka 37 och 12. Under dessa veckor har ni obligatoriska gemensamma föreläsningar och inlämningsdatum, inplanerade handledarsamtal och transparent förhållningssätt med honom/henne. Vidare kräver kursplanen att ni för ett strukturerat loggboksskrivande för att er handledare ska ha insyn i arbetsprocessen.

Du får reda på mer information vid en gemensam uppstart under våren i årskurs 2. Om du behöver hjälp med idéer till vad du skall genomföra och hur så kan du ta en titt i dokumentet "Gymnasiearbeten IT" (fråga någon av datalärarna om du ej fått detta häfte) eller inspireras av ett arbete nedan från våra tidigare elever.

Convert Images Online

Convert Images Online

En webbapplikation för att konverterna mellan olika filformat.

Besök Hämta rapport

Convert Images Online

Robotarm

Egendesignad och 3D-printad robotarm som styrs med en Arduino-enhet.

Hämta rapport